Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

mgr Elżbieta Przerwa - Szwedzicka

logopeda

 

Rejestracja: 012 422 41 59, 012 421 79 97