Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

dr n. med. Anna Schnejder - Wilk

specjalista radiodiagnostyki

 

 

Rejestracja: 012 422 41 59, 012 421 79 97