Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

dr n. med. Teresa Koblik

specjalista endokrynolog

specjalista diabetolog

 

 

 

Rejestracja: 012 422 41 59, 012 421 79 97