Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

dr n. med. Teresa Wolska - Smoleń

specjalista hematolog

specjalista chorób wewnętrznych

 

Rejestracja: 012 422 41 59, 012 421 79 97