Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

dr n.med. Marek Jasiówka

specjalista  onkolog kliniczny ( chemioterapia)

 

 

 

Rejestracja: 012 422 41 59, 012 421 79 97