Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

dr n med. Andrzej Gruchała

specjalista patomorfologii onkologicznej

 

Rejestracja: 012 422 41 59, 012 421 79 97