Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

dr n. med. aneta zachara

specjalista neurolog

Rejestracja: 012 422 41 59, 012 421 79 97