Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

dr n. med. Władysława Maternowska

specjalista pulmunolog

 

 

Rejestracja: 012 422 41 59, 012 421 79 97