Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Polikmed” został utworzony przez pionierów którzy już od 1988 roku tworzyli niepubliczne specjalistyczne gabinety lekarskie, pracownie ultrasonografii i mammografii.

NZOZ „Polikmed” jest wpisany do Rejestru Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Urząd Wojewódzki w Krakowie.

Siedziba znajduje się w Krakowie przy ulicy Garncarskiej nr 1. W Specjalistycznych Gabinetach Lekarskich konsultacji i porad udzielają: profesorowie, docenci i doktorzy prawie wszystkich specjalności medycznych.

W dwóch Pracowniach Ultrasonograficznych, wyposażonych w najnowocześniejsze ultrasonografy, specjaliści radiodiagnostyki z wieloletnim doświadczeniem wykonują wszystkie badania diagnostyczne: jamy brzusznej dzieci i dorosłych, ginekologiczno-położnicze, stawów biodrowych i kolanowych, gruczołów piersiowych, ślinianek, tarczycy, jąder, serca- echokardiografia, oraz naczyń domózgowych, jamy brzusznej i kończyn dolnych z wykorzystaniem Color i Power Doppler.

Pracownia Mammografii wyposażona jest w najnowszy aparat mammograficzny. Ocena wyniku badań dokonywana jest przez dwóch specjalistów radiodiagnostyki z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

NZOZ „Polikmed” od wielu lat uczestniczy w programach profilaktyki zdrowotnej finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Urząd Miasta Krakowa w zakresie:

1. wczesnej diagnostyki raka piersi zarówno przesiewowej jak i pogłębionej –mammografia, ultrasonografia, celowana ( pod kontrolą USG ) cienkoigłowa biopsja z oceną specjalisty patomorfologa onkologii klinicznej, konsultacje specjalistów onkologów. 

Przebadaliśmy w tych programach kilkadziesiąt tysięcy pacjentek.

W ocenach jakości wykonywanych badań, przeprowadzonych przez niezależne Ośrodki Audytowe uzyskaliśmy wysokie oceny i zarówno w Małopolsce jak i w kraju nasza Pracownia Mammografii znajduje się wśród najlepszych.

Masz problemy ze zdrowiem przyjdź do nas.